Hvorfor dette var tilfældet vides ikke bestemt - måske kan det være en udløber af at
vi engang havde "Tivoli"er i Esbjerg. Ja en overgang havde vi faktisk ikke mindre end 2.
Det første Tivoli var Jyllands største forlystelsesetablissement, der engang lå i Esbjerg på
Gl. Færgevej.

Lidt om Tivoli på Gl. Færgevej.
I 1895 besluttede ti håndværkere og forretningsmænd i byen at oprette Tivoli, et forlystelsessted
med søbadeanstalt, restauration, dansesal og mere end tredive lysthuse fordelt i en tilplantet have.
Hele etablissementet dækkede et areal på tre tdr. land.Hestevogn ved hovedindgangen til Tivoli.

Esbjerg Tivoli åbnede pinsemorgen med koncert kl. 6 og derefter var der daglige koncerter.

Tivoli udviklede sig snart til et folkeligt forlystelsessted, hvor forskellige foreninger og loger
holdt møder og stævner. Der blev bl.a. holdt grundlovsmøder og 1. maj fester.

I begyndelsen var restauratør Ort forpagter. I år 1900 blev en af Tivolis grundlæggere, P. P. Stærk
(Peder Pedersen Stærk), direktør. Han moderniserede stedet.I 1904 opførte han en stor teater- og
koncersal med plads til 500 mennesker.I 1911 udbyggede han det med en zoologisk have, hvor man kunne se vilde dyr som bjørne, rådyr,
aber, sælhunde og skilpadder. Dyr som man dengang kun kendte fra billeder og rejseskildringer.To år senere lod han desuden opføre en cirkusbygning i træ med plads til 2.000 tilskuere.

Restaurant Tivoli.

Ekspansionen standsede imidlertid brat, da stranden nedenfor Tivoli og en stor del af Tivolis have
blev eksproprieret i 1912 i forbindelse med havneudvidelsen.

Under 1. verdenskrig 1914 - 1918 blev en del af bygningerne benyttet til indkvartering af de danske
sikringsstyrker.

Efter Trafikhavnens åbning i 1922 kom Tivoli til at ligge i havnens industrikvarter med Oliemøllen som
genbo. Leopold Jensen (Leo Dragomir Jensen`s far, ham med Esbjerg Automatfabrik)overtog
sommerestauranten Tivoli, som han drev sammen med hustruen Dagmar (f. Jørgensen) . Senere blev det overtaget af hans datter
Mary og svigersønnen Niels Christensen. Leopold Jensen byggede også et stor hus i Vesterhavsgade 93 til sig selv,
sin familie og til dem som arbejdede i Tivoli. Her boede han og Dagmar, samt en overgang Leo og Johanne Jensen,
samt Mogens Bahl. Mogens Bahl flyttede senere ud i Boldesager i en villa.Vesterhavsgade 93.

I vinteren 1931 foranstaltede Leopold Jensen, en omfattende restaurering af koncertsalen. Det hele blev
indrettet og dekoreret i kinesisk stil og indviedes den 6 april med et stort underholdningsprogram med
sang og musik samt artistoptræden.

Leopold Jensen.

Leopold Jensen havde egenlig ikke tidligere haft så meget med tivoli at gøre. Han var født d. 20 juni 1875
og var søn af gårdejer Jens Hansen Hostrup. Men han fulgte ikke familietraditionerne, men drog til søs og
sejlede verden rundt som fyrdbøder. Efter giftemålet med Dagmar begyndte han først med søekviperingsforretning
i Esbjerg. Senere købmandsforretning og nåede igennem flere små restaurationsvirksomheder. Nogle heldige
ejendomshandler førte til køb af Tivoli.

Viggo Jessen havde cykelforretning i Tivoli, han blev senere formand ved Esbjerg Automatfabrik. Det var også
herfra at Leo Dragomir Jensen startede med Esbjerg Automatfabrik.

Med tiden mistede Tivoli derfor sin rolle som byens forslystelsessted nr. 1, selvom der endnu i 1930'erne blev
afholdt sportsarrangementer og udstillinger, og der stadig var restauration. Leopold Jensen var restauratør for
restaurationen i Tivoli og samtidigt restauratør for Palads Hotel.


Leopold Jensen hustru Dagmar døde i 1943 i Esbjerg. Han måtte afhænde Paladshotellet . I 1943 flyttede
Leopold Jensen til København og købte Allescenen, som han trods de dårlige teatertider forstod at føre
gennem mange kriser. Han opkøbte efter 2 verdenskrig en del tysker bunkers som han omdannede til
Parkeringshuse og lejede ud. Leopold Jensen døde i 1964 og ligger begravet på Gormgades kirkegård
i Esbjerg ved siden af sin kone Dagmar.

 I Tivoli Esbjerg forfaldt bygningerne imidlertid i takt med, at stedets renomé dalede. - I 1981 købte Odense
Centrum I/S Tivoli, som selskabet overtog 1. juni 1982, for at opføre et kontorhus på den store grund.
Planerne blev imidlertid aldrig realiseret, og i dag ligger stedet øde hen.

Maj 2007 er byggeriet af nye ejerlejligheder startet på den gamle "Tivoli" grund. Det er "Compass" der står for
byggeriet og "Home" som sælger dem.

 
"Maageparken".

Esbjerg havde skam endnu et tivoli,det var " Maageparken" som blev inviedet i juni 1946 af restauratør
Elias Andersen og Anna Andersen. Inden de åbnede "Maageparken" havde de haft "Eli Bar" , på hjørnet
af Kongensgade/Englandsgade."Maageparken" blev bygget på en grund ved Gl. Vardevej, ud imod Stormgade, i området Vognsbølsparken.
"Maageparken" var en stor forlystelsespark.


Billedet venligst udlånt af familien, sammen med informationer om "Maageparken"

Her optrådte mange forskellige artister, her var også igennem tiderne mange store internationale artister. Det var
linedanser, svejemast-artister, trapetskunstner og meget meget mere.

I parken kunne man køre i radiobil, tage en tur i spøgelsestoget, sætte sig i Tyrolerhallen og lytte til musik eller købe
sig en forfriskning. Endvidere var her forskellig gynger, forskellige boder, automathal samt et sted hvor man kunne få
en dans imod betaling med en 10 øre af den mandlige part.
Fra børn og ældre dagen.

En´ gang omåret bød Anna og Elias Andersen Esbjerg´s børn og ældre til en gratis dag i tivoliet. Alt var gratis,
børnene fik sodavand og is og fik kørt i karrusel og rutchebane så meget de ville. De ældre fik kaffe og kage
og mange fik også en lille karruseltur.

Selv om forlystelsesparken var populær, var man tvungen til at lukke stedet igen ca. 1949. Desværre var der
et par sommer, hvor det bare regnede og regnede, og det var virkelig hårdt for en åben forlystelsespark som
Maageparken.

Efter lukningen af "Maageparken" flyttede Anna og Elias samt fire børn til København. Anna og Elias blev
begge to 80 år gamle og ligger begravet i Roskilde.


Fra bygningen "Tivoli Mågeparken."