Kalender for skudårene:

716, 800, 884, 968, 1052, 1248, 1332, 1416, 1500

1584

1772, 1840, 1908, 1992, 2076, 2144

Kalender29s

Januar

Februar

Marts

On

1

Nytår

1

1

Fastelavn

To

2

2

4. s. e. H3k., Kyndelmisse

Ma

2

Fr

3

Ma

3

Ti

3

Hvide tirsdag

4

Ti

4

On

4

Aske onsdag

5

S. e. nytår

On

5

To

5

Ma

6

Hellig 3 konger

To

6

Fr

6

Ti

7

Fr

7

7

On

8

8

8

1. s. i fasten

To

9

9

5. s. e. H3k.

Ma

9

40 Riddere

Fr

10

Ma

10

Ti

10

11

Ti

11

On

11

Tamperdag

12

1. s. e. H3k.

On

12

To

12

Ma

13

To

13

Fr

13

Ti

14

Fr

14

14

On

15

15

15

2. s. i fasten

To

16

16

Septuagesima

Ma

16

Fr

17

Ma

17

Ti

17

18

Ti

18

On

18

19

2. s. e. H3k.

On

19

To

19

Ma

20

To

20

Fr

20

Ti

21

Fr

21

21

On

22

22

Peders stol

22

3. s. i fasten

To

23

23

Sexagesima

Ma

23

Fr

24

Ma

24

Ti

24

25

Ti

25

On

25

Mariæ bebudelse

26

3. s. e. H3k.

On

26

To

26

Ma

27

To

27

Fr

27

Ti

28

Fr

28

28

On

29

29

29

Midfaste

To

30

Ma

30

Fr

31

Ti

31

Tilbage

 

April

Maj

Juni

On

1

Fr

1

Ma

1

To

2

2

Ti

2

Fr

3

3

2. s. e. påske

On

3

4

Ma

4

To

4

5

5. s. i fasten

Ti

5

Fr

5

Ma

6

On

6

6

Ti

7

To

7

7

Pinsedag

On

8

Fr

8

Ma

8

2. pinsedag

To

9

9

Ti

9

Fr

10

10

3. s. e. påske

On

10

Tamperdag

11

Ma

11

To

11

12

Palme søndag

Ti

12

Fr

12

Ma

13

On

13

13

Ti

14

To

14

14

Trinitatis

On

15

Fr

15

Bededag

Ma

15

To

16

Skærtorsdag

16

Ti

16

Fr

17

Langfredag

17

4. s. e. påske

On

17

18

Ma

18

To

18

Kr. legemfart

19

Påskedag

Ti

19

Fr

19

Ma

20

2. påskedag

On

20

20

Ti

21

To

21

21

1. s. e. Trin.

On

22

Fr

22

Ma

22

To

23

Flyttedag

23

Ti

23

Fr

24

24

5. s. e. påske

On

24

Sct. Hans

25

Ma

25

To

25

26

1.s. e. påske

Ti

26

Fr

26

Ma

27

On

27

27

Syv soverdag

Ti

28

To

28

Kr. Himmelfart

28

2. s. e. Trin.

On

29

Fr

29

Ma

29

To

30

30

Ti

30

31

6. s. e. påske

 Tilbage

 

Juli

August

September

On

1

1

Ti

1

To

2

Mariæ besøgelse

2

7. s. e. Trin.

On

2

Fr

3

Ma

3

To

3

4

Ti

4

Fr

4

5

3. s. e. Trin.

On

5

5

Ma

6

To

6

6

12. s. e. Trin.

Ti

7

Fr

7

Ma

7

On

8

8

Ti

8

To

9

9

8. s. e. Trin.

On

9

Fr

10

Ma

10

To

10

11

Ti

11

Fr

11

12

4. s. e. Trin.

On

12

12

Ma

13

To

13

13

13. s. e. Trin.

Ti

14

Fr

14

Ma

14

On

15

15

Ti

15

To

16

16

9. s. e. Trin.

On

16

Tamperdag

Fr

17

Ma

17

To

17

18

Ti

18

Fr

18

19

5. s. e. Trin.

On

19

19

Ma

20

To

20

20

14. s. e. Trin.

Ti

21

Fr

21

Ma

21

On

22

22

Ti

22

To

23

23

10. s. e. Trin.

On

23

Fr

24

Ma

24

To

24

25

Ti

25

Fr

25

26

6. s. e. Trin.

On

26

26

Ma

27

To

27

27

15. s. e. Trin.

Ti

28

Fr

28

Ma

28

On

29

29

Ti

29

Sct. Michael

To

30

30

11. s. e. Trin.

On

30

Fr

31

Ma

31

 Tilbage

 

Oktober

November

December

To

1

1

20. s. e. Trin., Alle Helgen

Ti

1

Fr

2

Ma

2

On

2

3

Ti

3

To

3

4

16. s. e. Trin.

On

4

Fr

4

Ma

5

To

5

5

Ti

6

Fr

6

6

2. s. i advent

On

7

7

Ma

7

To

8

8

21. s. e. Trin.

Ti

8

Fr

9

Ma

9

On

9

10

Ti

10

To

10

11

17. s. e. Trin.

On

11

Morten Bisp

Fr

11

Ma

12

To

12

12

Ti

13

Fr

13

13

3. s. i advent

On

14

14

Ma

14

To

15

15

22. s. e. Trin.

Ti

15

Fr

16

Ma

16

On

16

Tamperdag

17

Ti

17

To

17

18

18. s. e. Trin.

On

18

Fr

18

Ma

19

To

19

19

Ti

20

Flyttedag

Fr

20

20

4. s. i advent

On

21

21

Ma

21

To

22

22

23. s. e. Trin.

Ti

22

Fr

23

Ma

23

On

23

24

Ti

24

To

24

25

19. s. e. Trin.

On

25

Fr

25

Juledag

Ma

26

To

26

26

St. Stephan

Ti

27

Fr

27

27

S. i jul og nytår

On

28

28

Ma

28

To

29

29

1. s. i advent

Ti

29

Fr

30

Ma

30

On

30

31

To

31

 Tilbage Hjem