Kalender for skudårene:

868, 952, 1036, 1120, 1400, 1484, 1568

1652

1756, 1824, 1976, 2060, 2128

Kalender28s

Januar

Februar

Marts

To

1

Nytår

1

4. s. e. H3k.

Ma

1

Fr

2

Ma

2

Kyndelmisse

Ti

2

Hvide tirsdag

3

Ti

3

On

3

Aske onsdag

4

S. e. nytår

On

4

To

4

Ma

5

To

5

Fr

5

Ti

6

Hellig 3 konger

Fr

6

6

On

7

7

7

1. s. i fasten

To

8

8

5. s. e. H3k.

Ma

8

Fr

9

Ma

9

Ti

9

40 Riddere

10

Ti

10

On

10

Tamperdag

11

1. s. e. H3k.

On

11

To

11

Ma

12

To

12

Fr

12

Ti

13

Fr

13

13

On

14

14

14

2. s. i fasten

To

15

15

Septuagesima

Ma

15

Fr

16

Ma

16

Ti

16

17

Ti

17

On

17

18

2. s. e. H3k.

On

18

To

18

Ma

19

To

19

Fr

19

Ti

20

Fr

20

20

On

21

21

21

3. s. i fasten

To

22

22

Sexagesima, Peders stol

Ma

22

Fr

23

Ma

23

Ti

23

24

Ti

24

On

24

25

3. s. e. H3k.

On

25

To

25

Mariæ bebudelse

Ma

26

To

26

Fr

26

Ti

27

Fr

27

27

On

28

28

28

Midfaste

To

29

29

Fastelavn

Ma

29

Fr

30

Ti

30

31

On

31

Tilbage

 

April

Maj

Juni

To

1

1

Ti

1

Fr

2

2

2. s. e. påske

On

2

3

Ma

3

To

3

4

5. s. i fasten

Ti

4

Fr

4

Ma

5

On

5

5

Ti

6

To

6

6

Pinsedag

On

7

Fr

7

Ma

7

2. pinsedag

To

8

8

Ti

8

Fr

9

9

3. s. e. påske

On

9

Tamperdag

10

Ma

10

To

10

11

Palme søndag

Ti

11

Fr

11

Ma

12

On

12

12

Ti

13

To

13

13

Trinitatis

On

14

Fr

14

Bededag

Ma

14

To

15

Skærtorsdag

15

Ti

15

Fr

16

Langfredag

16

4. s. e. påske

On

16

17

Ma

17

To

17

Kr. legemfart

18

Påskedag

Ti

18

Fr

18

Ma

19

2. påskedag

On

19

19

Ti

20

To

20

20

1. s. e. Trin.

On

21

Fr

21

Ma

21

To

22

Flyttedag

22

Ti

22

Fr

23

23

5. s. e. påske

On

23

24

Ma

24

To

24

Sct. Hans

25

1. s. e. påske

Ti

25

Fr

25

Ma

26

On

26

26

Ti

27

To

27

Kr. Himmelfart

27

2. s. e. Trin. , Syv soverdag

On

28

Fr

28

Ma

28

To

29

29

Ti

29

Fr

30

30

6. s. e. påske

On

30

Ma

31

 Tilbage

 

Juli

August

September

To

1

1

7. s. e. Trin.

On

1

Fr

2

Mariæ besøgelse

Ma

2

To

2

3

Ti

3

Fr

3

4

3. s. e. Trin.

On

4

4

Ma

5

To

5

5

12. s. e. Trin.

Ti

6

Fr

6

Ma

6

On

7

7

Ti

7

To

8

8

8. s. e. Trin.

On

8

Fr

9

Ma

9

To

9

10

Ti

10

Fr

10

11

4. s. e. Trin.

On

11

11

Ma

12

To

12

12

13. s. e. Trin.

Ti

13

Fr

13

Ma

13

On

14

14

Ti

14

To

15

15

9. s. e. Trin.

On

15

Tamperdag

Fr

16

Ma

16

To

16

17

Ti

17

Fr

17

18

5. s. e. Trin.

On

18

18

Ma

19

To

19

19

14. s. e. Trin.

Ti

20

Fr

20

Ma

20

On

21

21

Ti

21

To

22

22

10. s. e. Trin.

On

22

Fr

23

Ma

23

To

23

24

Ti

24

Fr

24

25

6. s. e. Trin.

On

25

25

Ma

26

To

26

26

15. s. e. Trin.

Ti

27

Fr

27

Ma

27

On

28

28

Ti

28

To

29

29

11. s. e. Trin.

On

29

Sct. Michael

Fr

30

Ma

30

To

30

31

Ti

31

 Tilbage

 

Oktober

November

December

Fr

1

Ma

1

Alle Helgen

On

1

2

Ti

2

To

2

3

16. s. e. Trin.

On

3

Fr

3

Ma

4

To

4

4

Ti

5

Fr

5

5

2. s. i advent

On

6

6

Ma

6

To

7

7

21. s. e. Trin.

Ti

7

Fr

8

Ma

8

On

8

9

Ti

9

To

9

10

17. s. e. Trin.

On

10

Fr

10

Ma

11

To

11

Morten Bisp

11

Ti

12

Fr

12

12

3. s. i advent

On

13

13

Ma

13

To

14

14

22. s. e. Trin.

Ti

14

Fr

15

Ma

15

On

15

Tamperdag

16

Ti

16

To

16

17

18. s. e. Trin.

On

17

Fr

17

Ma

18

To

18

18

Ti

19

Flyttedag

Fr

19

19

4. s. i advent

On

20

20

Ma

20

To

21

21

23. s. e. Trin.

Ti

21

Fr

22

Ma

22

On

22

23

Ti

23

To

23

24

19. s. e. Trin.

On

24

Fr

24

Ma

25

To

25

25

Juledag

Ti

26

Fr

26

26

Sct. Stephan

On

27

27

Ma

27

To

28

28

1. s. i advent

Ti

28

Fr

29

Ma

29

On

29

30

Ti

30

To

30

31

20. s. e. Trin.

Fr

31

 Tilbage Hjem