Kalender for skudårene:

692, 776, 860, 944, 1028, 1224, 1308, 1392, 1476, 1560

1748

1816, 1968, 2120

Kalender24s

Januar

Februar

Marts

Ma

1

Nytår

To

1

Fr

1

Ti

2

Fr

2

Kyndelmisse

2

On

3

3

3

1. s. i fasten

To

4

4

5. s. e. H3k.

Ma

4

Fr

5

Ma

5

Ti

5

6

Hellig 3 konger

Ti

6

On

6

Tamperdag

7

1. s. e. H3k.

On

7

To

7

Ma

8

To

8

Fr

8

Ti

9

Fr

9

9

40 Riddere

On

10

10

10

2. s. i fasten

To

11

11

Septuagesima

Ma

11

Fr

12

Ma

12

Ti

12

13

Ti

13

On

13

14

2. s. e. H3k.

On

14

To

14

Ma

15

To

15

Fr

15

Ti

16

Fr

16

16

On

17

17

17

3. s. i fasten

To

18

18

Sexagesima

Ma

18

Fr

19

Ma

19

Ti

19

20

Ti

20

On

20

21

3. s. e. H3k.

On

21

To

21

Ma

22

To

22

Peders stol

Fr

22

Ti

23

Fr

23

23

On

24

24

24

Midfaste

To

25

25

Fastelavn

Ma

25

Mariæ bebudelse

Fr

26

Ma

26

Ti

26

27

Ti

27

Hvide tirsdag

On

27

28

4. s. e. H3k.

On

28

Aske onsdag

To

28

Ma

29

To

29

Fr

29

Ti

30

30

On

31

31

5. s. i fasten

Tilbage

 

April

Maj

Juni

Ma

1

On

1

1

Ti

2

To

2

2

Pinsedag

On

3

Fr

3

Ma

3

2. pinsedag

To

4

4

Ti

4

Fr

5

5

3. s. e. påske

On

5

Tamperdag

6

Ma

6

To

6

7

Palme søndag

Ti

7

Fr

7

Ma

8

On

8

8

Ti

9

To

9

9

Trinitatis

On

10

Fr

10

Bededag

Ma

10

To

11

Skærtorsdag

11

Ti

11

Fr

12

Langfredag

12

4. s. e. påske

On

12

13

Ma

13

To

13

Kr. legemfart

14

Påskedag

Ti

14

Fr

14

Ma

15

2. påskedag

On

15

15

Ti

16

To

16

16

1. s. e. Trin.

On

17

Fr

17

Ma

17

To

18

Flyttedag

18

Ti

18

Fr

19

19

5. s. e. påske

On

19

20

Ma

20

To

20

21

1. s. e. påske

Ti

21

Fr

21

Ma

22

On

22

22

Ti

23

To

23

Kr. Himmelfart

23

2. s. e. Trin.

On

24

Fr

24

Ma

24

Sct. Hans

To

25

25

Ti

25

Fr

26

26

6. s. e. påske

On

26

27

Ma

27

To

27

Syv soverdag

28

2. s. e. psåke

Ti

28

Fr

28

Ma

29

On

29

29

Ti

30

To

30

30

3. s. e. Trin.

Fr

31

 Tilbage

 

Juli

August

September

Ma

1

To

1

1

12. s. e. Trin.

Ti

2

Mariæ besøgelse

Fr

2

Ma

2

On

3

3

Ti

3

To

4

4

8. s. e. Trin.

On

4

Fr

5

Ma

5

To

5

6

Ti

6

Fr

6

7

4. s. e. Trin.

On

7

7

Ma

8

To

8

8

13. s. e. Trin.

Ti

9

Fr

9

Ma

9

On

10

10

Ti

10

To

11

11

9. s. e. Trin.

On

11

Fr

12

Ma

12

To

12

13

Ti

13

Fr

13

14

5. s. e. Trin.

On

14

14

Ma

15

To

15

15

14. s. e. Trin.

Ti

16

Fr

16

Ma

16

On

17

17

Ti

17

To

18

18

10. s. e. Trin.

On

18

Tamperdag

Fr

19

Ma

19

To

19

20

Ti

20

Fr

20

21

6. s. e. Trin.

On

21

21

Ma

22

To

22

22

15. s. e. Trin.

Ti

23

Fr

23

Ma

23

On

24

24

Ti

24

To

25

25

11. s. e. Trin.

On

25

Fr

26

Ma

26

To

26

27

Ti

27

Fr

27

28

7. s. e. Trin.

On

28

28

Ma

29

To

29

29

16. s. e. Trin., Sct. Michael

Ti

30

Fr

30

Ma

30

On

31

31

 Tilbage

 

Oktober

November

December

Ti

1

Fr

1

Alle Helgen

1

1. s. i advent

On

2

2

Ma

2

To

3

3

21. s. e. Trin.

Ti

3

Fr

4

Ma

4

On

4

5

Ti

5

To

5

6

17. s. e. Trin.

On

6

Fr

6

Ma

7

To

7

7

Ti

8

Fr

8

8

2. s. i advent

On

9

9

Ma

9

To

10

10

22. s. e. Trin.

Ti

10

Fr

11

Ma

11

Morten Bisp

On

11

12

Ti

12

To

12

13

18. s. e. Trin.

On

13

Fr

13

Ma

14

To

14

14

Ti

15

Flyttedag

Fr

15

15

3. s. i advent

On

16

16

Ma

16

To

17

17

23. s. e. Trin.

Ti

17

Fr

18

Ma

18

On

18

Tamperdag

19

Ti

19

To

19

20

19. s. e. Trin.

On

20

Fr

20

Ma

21

To

21

21

Ti

22

Fr

22

22

4. s. i advent

On

23

23

Ma

23

To

24

24

24. s. e. Trin.

Ti

24

Fr

25

Ma

25

On

25

Juledag

26

Ti

26

To

26

Sct. Stephan

27

20. s. e. Trin.

On

27

Fr

27

Ma

28

To

28

28

Ti

29

Fr

29

29

S. i jul og nytår

On

30

30

Ma

30

To

31

Ti

31

 Tilbage Hjem