Alm. kalender for årene:

643, 654, 727, 738, 749, 811, 822, 833, 906, 917, 1001, 1091, 1175, 1186, 1259, 1270, 1281, 1343, 1354, 1365, 1438, 1449, 1533

1623, 1721, 1727

1800, 1873, 1879, 1941, 2031, 2183

Bemærk: År 1800 er ikke regnet for skudår iflg. R. W. Bauer.

Kalender23a

Januar

Februar

Marts

On

1

Nytår

1

1

To

2

2

4. s. e. H3k., Kyndelmisse

2

1. s. i fasten

Fr

3

Ma

3

Ma

3

4

Ti

4

Ti

4

5

S. e. nytår

On

5

On

5

Tamperdag

Ma

6

Hellig 3 konger

To

6

To

6

Ti

7

Fr

7

Fr

7

On

8

8

8

To

9

9

Septuagesima

9

2. s. i f., 40 Riddere

Fr

10

Ma

10

Ma

10

11

Ti

11

Ti

11

12

1. s. e. H3k.

On

12

On

12

Ma

13

To

13

To

13

Ti

14

Fr

14

Fr

14

On

15

15

15

To

16

16

Sexagesima

16

3. s. i fasten

Fr

17

Ma

17

Ma

17

18

Ti

18

Ti

18

19

2. s. e. H3k.

On

19

On

19

Ma

20

To

20

To

20

Ti

21

Fr

21

Fr

21

On

22

22

Peders stol

22

To

23

23

Fastelavn

23

Midfaste

Fr

24

Ma

24

Ma

24

25

Ti

25

Hvide tirsdag

Ti

25

Mariæ bebudelse

26

3. s. e. H3k.

On

26

Aske onsdag

On

26

Ma

27

To

27

To

27

Ti

28

Fr

28

Fr

28

On

29

29

To

30

30

5. s. i fasten

Fr

31

Ma

31

Tilbage

 

April

Maj

Juni

Ti

1

To

1

1

Pinsedag

On

2

Fr

2

Ma

2

2. pinsedag

To

3

3

Ti

3

Fr

4

4

3. s. e. påske

On

4

Tamperdag

5

Ma

5

To

5

6

Palme søndag

Ti

6

Fr

6

Ma

7

On

7

7

Ti

8

To

8

8

Trinitatis

On

9

Fr

9

Bededag

Ma

9

To

10

Skærtorsdag

10

Ti

10

Fr

11

Langfredag

11

4. s. e. påske

On

11

12

Ma

12

To

12

Kr. legemfart

13

Påskedag

Ti

13

Fr

13

Ma

14

2. påskedag

On

14

14

Ti

15

To

15

15

1. s. e. Trin.

On

16

Flyttedag

Fr

16

Ma

16

To

17

17

Ti

17

Fr

18

18

5. s. e. påske

On

18

19

Ma

19

To

19

20

1. s. e. påske

Ti

20

Fr

20

Ma

21

On

21

21

Ti

22

To

22

Kr. Himmelfart

22

2. s. e. Trin.

On

23

Fr

23

Ma

23

To

24

24

Ti

24

Sct. Hans

Fr

25

25

6. s. e. påske

On

25

26

Ma

26

To

26

27

2. s. e. påske

Ti

27

Fr

27

Syv soverdag

Ma

28

On

28

28

Ti

29

To

29

29

3. s. e. Trin.

On

30

Fr

30

Ma

30

31

 Tilbage

 

Juli

August

September

Ti

1

Fr

1

Ma

1

On

2

Mariæ besøgelse

2

Ti

2

To

3

3

8. s. e. Trin.

On

3

Fr

4

Ma

4

To

4

5

Ti

5

Fr

5

6

4. s. e. Trin.

On

6

6

Ma

7

To

7

7

13. s. e. Trin.

Ti

8

Fr

8

Ma

8

On

9

9

Ti

9

To

10

10

9. s. e. Trin.

On

10

Fr

11

Ma

11

To

11

12

Ti

12

Fr

12

13

5. s. e. Trin.

On

13

13

Ma

14

To

14

14

14. s. e. Trin.

Ti

15

Fr

15

Ma

15

On

16

16

Ti

16

To

17

17

10. s. e. Trin.

On

17

Tamperdag

Fr

18

Ma

18

To

18

19

Ti

19

Fr

19

20

6. s. e. Trin.

On

20

20

Ma

21

To

21

21

15. s. e. Trin.

Ti

22

Fr

22

Ma

22

On

23

23

Ti

23

To

24

24

11. s. e. Trin.

On

24

Fr

25

Ma

25

To

25

26

Ti

26

Fr

26

27

7. s. e. Trin.

On

27

27

Ma

28

To

28

28

16. s. e. Trin.

Ti

29

Fr

29

Ma

29

Sct. Michael

On

30

30

Ti

30

To

31

31

12. s. e. Trin.

 Tilbage

 

Oktober

November

December

On

1

1

Alle Helgen

Ma

1

To

2

2

21. s. e. Trin.

Ti

2

Fr

3

Ma

3

On

3

4

Ti

4

To

4

5

17. s. e. Trin.

On

5

Fr

5

Ma

6

To

6

6

Ti

7

Fr

7

7

2. s. i advent

On

8

8

Ma

8

To

9

9

22. s. e. Trin.

Ti

9

Fr

10

Ma

10

On

10

11

Ti

11

Morten Bisp

To

11

12

18. s. e. Trin.

On

12

Fr

12

Ma

13

To

13

13

Ti

14

Fr

14

14

3. s. i advent

On

15

15

Ma

15

To

16

16

23. s. e. Trin.

Ti

16

Fr

17

Ma

17

On

17

Tamperdag

18

Ti

18

To

18

19

19. s. e. Trin.

On

19

Fr

19

Ma

20

To

20

20

Ti

21

Flyttedag

Fr

21

21

4. s. i advent

On

22

22

Ma

22

To

23

23

24. s. e. Trin.

Ti

23

Fr

24

Ma

24

On

24

25

Ti

25

To

25

Juledag

26

20. s. e. Trin.

On

26

Fr

26

Sct. Stephan

Ma

27

To

27

27

Ti

28

Fr

28

28

S. i jul og nytår

On

29

29

Ma

29

To

30

30

1. s. i advent

Ti

30

Fr

31

On

31

 Tilbage Hjem