Alm kalender for årene:

663, 674, 747, 758, 769, 831, 842, 853, 926, 937, 1021, 1111, 1195, 1206, 1279, 1290, 1301, 1363, 1374, 1385, 1458, 1469, 1853

1643, 1741, 1747

1809, 1893, 1899, 1961, 2051, 2113

Kalender12a

Januar

Februar

Marts

1

Nytår

On

1

On

1

Ma

2

To

2

Kyndelmisse

To

2

Ti

3

Fr

3

Fr

3

On

4

4

4

To

5

5

Sexagesima

5

3. s. i fasten

Fr

6

Hellig 3 konger

Ma

6

Ma

6

7

Ti

7

Ti

7

8

1. s. e. H3k.

On

8

On

8

Ma

9

To

9

To

9

40 Riddere

Ti

10

Fr

10

Fr

10

On

11

11

11

To

12

12

Fastelavn

12

Midfaste

Fr

13

Ma

13

Ma

13

14

Ti

14

Hvide tirsdag

Ti

14

15

2. s. e. H3k.

On

15

Aske onsdag

On

15

Ma

16

To

16

To

16

Ti

17

Fr

17

Fr

17

On

18

18

18

To

19

19

1. s. i fasten

19

5. s. i fasten

Fr

20

Ma

20

Ma

20

21

Ti

21

Ti

21

22

3. s. e. H3k.

On

22

Peders stol, Tamperdag

On

22

Ma

23

To

23

To

23

Ti

24

Fr

24

Fr

24

On

25

25

25

Mariæ bebudelse

To

26

26

2. s. i fasten

26

Palme søndag

Fr

27

Ma

27

Ma

27

28

Ti

28

Ti

28

29

Septuagesima

On

29

Ma

30

To

30

Skærtorsdag

Ti

31

Fr

31

Langfredag

Tilbage

 

April

Maj

Juni

1

Ma

1

To

1

Kr. Legemfart

2

Påskedag

Ti

2

Fr

2

Ma

3

2. påskedag

On

3

3

Ti

4

To

4

4

1. s. e. Trin.

On

5

Fr

5

Ma

5

To

6

6

Ti

6

Fr

7

7

5. s. e. påske

On

7

8

Ma

8

To

8

9

1. s. e. påske

Ti

9

Fr

9

Ma

10

On

10

10

Ti

11

To

11

Kr. Himmelfart

11

2. s. e. Trin.

On

12

Fr

12

Ma

12

To

13

13

Ti

13

Fr

14

14

6. s. e. påske

On

14

15

Ma

15

To

15

16

2. s. e. påske

Ti

16

Fr

16

Ma

17

On

17

17

Ti

18

Flyttedag

To

18

18

3. s. e. Trin.

On

19

Fr

19

Ma

19

To

20

20

Ti

20

Fr

21

21

Pinsedag

On

21

22

Ma

22

2. pinsedag

To

22

23

3. s. e. påske

Ti

23

Fr

23

Ma

24

On

24

Tamperdag

24

Sct. Hans

Ti

25

To

25

25

4. s. e. Trin.

On

26

Fr

26

Ma

26

To

27

27

Ti

27

Syv soverdag

Fr

28

Bededag

28

Trinitatis

On

28

29

Ma

29

To

29

30

4. s. e. påske

Ti

30

Fr

30

On

31

 Tilbage

 

Juli

August

September

1

Ti

1

Fr

1

2

5.s.e.T., Mariæ besøg

On

2

2

Ma

3

To

3

3

14. s. e. Trin.

Ti

4

Fr

4

Ma

4

On

5

5

Ti

5

To

6

6

10. s. e. Trin.

On

6

Fr

7

Ma

7

To

7

8

Ti

8

Fr

8

9

6. s. e. Trin.

On

9

9

Ma

10

To

10

10

15. s. e. Trin.

Ti

11

Fr

11

Ma

11

On

12

12

Ti

12

To

13

13

11. s. e. Trin.

On

13

Fr

14

Ma

14

To

14

15

Ti

15

Fr

15

16

7. s. e. Trin.

On

16

16

Ma

17

To

17

17

16. s. e. Trin.

Ti

18

Fr

18

Ma

18

On

19

19

Ti

19

To

20

20

12. s. e. Trin.

On

20

Tamperdag

Fr

21

Ma

21

To

21

22

Ti

22

Fr

22

23

8. s. e. Trin.

On

23

23

Ma

24

To

24

24

17. s. e. Trin.

Ti

25

Fr

25

Ma

25

On

26

26

Ti

26

To

27

27

13. s. e. Trin.

On

27

Fr

28

Ma

28

To

28

29

Ti

29

Fr

29

Sct. Michael

30

9. s. e. Trin.

On

30

30

Ma

31

To

31

 Tilbage

 

Oktober

November

December

1

18. s. e. Trin.

On

1

Alle Helgen

Fr

1

Ma

2

To

2

2

Ti

3

Fr

3

3

1. s. i advent

On

4

4

Ma

4

To

5

5

23. s. e. Trin.

Ti

5

Fr

6

Ma

6

On

6

7

Ti

7

To

7

8

19. s. e. Trin.

On

8

Fr

8

Ma

9

To

9

9

Ti

10

Fr

10

10

2. s. i advent

On

11

11

Morten Bisp

Ma

11

To

12

12

24. s. e. Trin.

Ti

12

Fr

13

Ma

13

On

13

14

Ti

14

To

14

15

20. s. e. Trin.

On

15

Fr

15

Ma

16

To

16

16

Ti

17

Flyttedag

Fr

17

17

3. s. i advent

On

18

18

Ma

18

To

19

19

25. s. e. Trin.

Ti

19

Fr

20

Ma

20

On

20

21

Ti

21

To

21

22

21. s. e. Trin.

On

22

Fr

22

Ma

23

To

23

23

Ti

24

Fr

24

24

4. s. i advent

On

25

25

Ma

25

Juledag

To

26

26

26. s. e. Trin.

Ti

26

Sct. Stephan

Fr

27

Ma

27

On

27

28

Ti

28

To

28

29

22. s. e. Trin.

On

29

Fr

29

Ma

30

To

30

30

Ti

31

31

S- i jul og nytår

 Tilbage Hjem