Kalender for skudårene:

652, 932, 1016, 1100, 1184, 1464, 1548

1632, 1736

1804, 1888, 1956, 2040, 2108, 2192

Kalender11s

Januar

Februar

Marts

1

Nytår

On

1

To

1

Ma

2

To

2

Kyndelmisse

Fr

2

Ti

3

Fr

3

3

On

4

4

4

3. s. i fasten

To

5

5

Sexagesima

Ma

5

Fr

6

Hellig 3 konger

Ma

6

Ti

6

7

Ti

7

On

7

8

1. s. e. H3k.

On

8

To

8

Ma

9

To

9

Fr

9

40 Riddere

Ti

10

Fr

10

10

On

11

11

11

Midfaste

To

12

12

Fastelavn

Ma

12

Fr

13

Ma

13

Ti

13

14

Ti

14

Hvide tirsdag

On

14

15

2. s. e. H3k

On

15

Aske onsdag

To

15

Ma

16

To

16

Fr

16

Ti

17

Fr

17

17

On

18

18

18

5. s. i fastem

To

19

19

1. s. i fasten

Ma

19

Fr

20

Ma

20

Ti

20

21

Ti

21

On

21

22

3. s. e. H3k.

On

22

Peders stol, Tamperdag

To

22

Ma

23

To

23

Fr

23

Ti

24

Fr

24

24

On

25

25

25

Palme søndag, Mariæ b.

To

26

26

2. s. i fasten

Ma

26

Fr

27

Ma

27

Ti

27

28

Ti

28

On

28

29

Septuagesima

On

29

To

29

Skærtorsdag

Ma

30

Fr

30

Langfredag

Ti

31

31

Tilbage

 

April

Maj

Juni

1

Påskedag

Ti

1

Fr

1

Ma

2

2. påskedag

On

2

2

Ti

3

To

3

3

1. s. e. Trin.

On

4

Fr

4

Ma

4

To

5

5

Ti

5

Fr

6

6

5. s. e. påske

On

6

7

Ma

7

To

7

8

1. s. e. påske

Ti

8

Fr

8

Ma

9

On

9

9

Ti

10

To

10

Kr. Himmelfart

10

2. s. e. Trin.

On

11

Fr

11

Ma

11

To

12

12

Ti

12

Fr

13

13

On

13

14

Ma

14

6. s. e. påske

To

14

15

2. s. e. påske

Ti

15

Fr

15

Ma

16

On

16

16

Ti

17

Flyttedag

To

17

17

3. s. e. Trin.

On

18

Fr

18

Ma

18

To

19

19

Ti

19

Fr

20

20

Pinsedag

On

20

21

Ma

21

2. pinsedag

To

21

22

3. s. e. påske

Ti

22

Fr

22

Ma

23

On

23

Tamperdag

23

Ti

24

To

24

24

4. s. e. T., Sct. Hans

On

25

Fr

25

Ma

25

To

26

26

Ti

26

Fr

27

Bededag

27

Trinitatis

On

27

Syv soverdag

28

Ma

28

To

28

29

4. s. e. påske

Ti

29

Fr

29

Ma

30

On

30

30

To

31

Kr. Legemfart

 Tilbage

 

Juli

August

September

1

5. s. e. Trin.

On

1

1

Ma

2

Mariæ besøgelse

To

2

2

14. s. e. Trin.

Ti

3

Fr

3

Ma

3

On

4

4

Ti

4

To

5

5

10. s. e. Trin.

On

5

Fr

6

Ma

6

To

6

7

Ti

7

Fr

7

8

6. s. e. Trin.

On

8

8

Ma

9

To

9

9

15. s. e. Trin.

Ti

10

Fr

10

Ma

10

On

11

11

Ti

11

To

12

12

11. s. e. Trin.

On

12

Fr

13

Ma

13

To

13

14

Ti

14

Fr

14

15

7. s. e. Trin.

On

15

15

Ma

16

To

16

16

16. s. e. Trin.

Ti

17

Fr

17

Ma

17

On

18

18

Ti

18

To

19

19

12. s. e. Trin.

On

19

Tamperdag

Fr

20

Ma

20

To

20

21

Ti

21

Fr

21

22

8. s. e. Trin.

On

22

22

Ma

23

To

23

23

17. s. e. Trin.

Ti

24

Fr

24

Ma

24

On

25

25

Ti

25

To

26

26

13. s. e. Trin.

On

26

Fr

27

Ma

27

To

27

28

Ti

28

Fr

28

29

9. s. e. Trin.

On

29

29

Sct. Michael

Ma

30

To

30

30

18. s. e. Trin.

Ti

31

Fr

31

 Tilbage

 

Oktober

November

December

Ma

1

To

1

Alle Helgen

1

Ti

2

Fr

2

2

1. s. i advent

On

3

3

Ma

3

To

4

4

23. s. e. Trin.

Ti

4

Fr

5

Ma

5

On

5

6

Ti

6

To

6

7

19. s. e. Trin.

On

7

Fr

7

Ma

8

To

8

8

Ti

9

Fr

9

9

2. s. i advent

On

10

10

Ma

10

To

11

11

24.s.e.T., Morten Bisp

Ti

11

Fr

12

Ma

12

On

12

13

Ti

13

To

13

14

20. s. e. Trin.

On

14

Fr

14

Ma

15

To

15

15

Ti

16

Flyttedag

Fr

16

16

3. s. i advent

On

17

17

Ma

17

To

18

18

25. s. e. Trin.

Ti

18

Fr

19

Ma

19

On

19

Tamperdag

20

Ti

20

To

20

21

21. s. e. Trin.

On

21

Fr

21

Ma

22

To

22

22

Ti

23

Fr

23

23

4. s. i advent

On

24

24

Ma

24

To

25

25

26. s. e. Trin.

Ti

25

Juledag

Fr

26

Ma

26

On

26

Sct. Stephan

27

Ti

27

To

27

28

22. s. e. Trin.

On

28

Fr

28

Ma

29

To

29

29

Ti

30

Fr

30

30

S. i jul og nytår

On

31

Ma

31

 Tilbage Hjem