Alm. kalender for årene:
 
609, 682, 693, 777, 867, 951, 962, 1035, 1046, 1057, 1119, 1130, 1141,1214, 1225, 1309, 1399, 1483,1494, 1567, 1578
1589, 1651, 1662, 1673
1755, 1766, 1777, 1823, 1834, 1902, 1975, 1986, 2059, 2070, 2081, 2127, 2138, 2149
Kalender09a
 
Januar
Februar
Marts
On
1
Nytår
1
1
To
2
2
Sexagesima, Kyndelmisse
2
3. s. i fasten
Fr
3
Ma
3
Ma
3
4
Ti
4
Ti
4
5
On
5
On
5
Ma
6
Hellig 3 konger To
6
To
6
Ti
7
Fr
7
Fr
7
On
8
8
8
To
9
9
Fastelavn
9
Midfaste, 40 Riddere
Fr
10
Ma
10
Ma
10
11
Ti
11
Hvide tirsdag Ti
11
12
1. s. e. H3k. On
12
Aske onsdag On
12
Ma
13
To
13
To
13
Ti
14
Fr
14
Fr
14
On
15
15
15
To
16
16
1. s. i fasten
16
5. s. i fasten
Fr
17
Ma
17
Ma
17
18
Ti
18
Ti
18
19
2. s. e. H3k. On
19
Tamperdag On
19
Ma
20
To
20
To
20
Ti
21
Fr
21
Fr
21
On
22
22
Peders stol
22
To
23
23
2. s. i fasten
23
Palme søndag
Fr
24
Ma
24
Ma
24
25
Ti
25
Ti
25
Mariæ bebudelse
26
Septuagesima On
26
On
26
Ma
27
To
27
To
27
Skærtorsdag
Ti
28
Fr
28
Fr
28
Langfredag
On
29
29
To
30
30
Påskedag
Fr
31
Ma
31
2. påskedag
Tilbage

 
 
April
Maj
Juni
Ti
1
To
1
1
1. s. e. Trin.
On
2
Fr
2
Ma
2
To
3
3
Ti
3
Fr
4
4
5. s. e. påske On
4
5
Ma
5
To
5
6
1. s. e. påske Ti
6
Fr
6
Ma
7
On
7
7
Ti
8
To
8
Kr. Himmelfart
8
2. s. e. Trin.
On
9
Fr
9
Ma
9
To
10
10
Ti
10
Fr
11
11
6. s. e. påske On
11
12
Ma
12
To
12
13
2. s. e. påske Ti
13
Fr
13
Ma
14
On
14
14
Ti
15
Flyttedag To
15
15
3. s. e. Trin.
On
16
Fr
16
Ma
16
To
17
17
Ti
17
Fr
18
18
Pinsedag On
18
19
Ma
19
2. pinsedag To
19
20
3. s. e. påske Ti
20
Fr
20
Ma
21
On
21
Tamperdag
21
Ti
22
To
22
22
4. s. e. Trin.
On
23
Fr
23
Ma
23
To
24
24
Ti
24
Sct. Hans
Fr
25
Bededag
25
Trinitatis On
25
26
Ma
26
To
26
27
4. s. e. påske Ti
27
Fr
27
Syvsoverdag
Ma
28
On
28
28
Ti
29
To
29
Kr. legemfart
29
5. s. e. Trin.
On
30
Fr
30
Ma
30
31

 Tilbage

 
 
Juli
August
September
Ti
1
Fr
1
Ma
1
On
2
Mariæ besøgelse
2
Ti
2
To
3
3
10. s. e. Trin. On
3
Fr
4
Ma
4
To
4
5
Ti
5
Fr
5
6
6. s. e. Trin. On
6
6
Ma
7
To
7
7
15. s. e. Trin.
Ti
8
Fr
8
Ma
8
On
9
9
Ti
9
To
10
10
11. s. e. Trin. On
10
Fr
11
Ma
11
To
11
12
Ti
12
Fr
12
13
7. s. e. Trin. On
13
13
Ma
14
To
14
14
16. s. e. Trin.
Ti
15
Fr
15
Ma
15
On
16
16
Ti
16
To
17
17
12. s. e. Trin. On
17
Tamperdag
Fr
18
Ma
18
To
18
19
Ti
19
Fr
19
20
8. s. e. Trin. On
20
20
Ma
21
To
21
21
17. s. e. Trin.
Ti
22
Fr
22
Ma
22
On
23
23
Ti
23
To
24
24
13. s. e. Trin. On
24
Fr
25
Ma
25
To
25
26
Ti
26
Fr
26
27
9. s. e. Trin. On
27
27
Ma
28
To
28
28
18. s. e. Trin.
Ti
29
Fr
29
Ma
29
Sct. Michael
On
30
30
Ti
30
To
31
31
14. s. e. Trin.

 Tilbage

 
 
Oktober
November
December
On
1
1
Alle Helgen Ma
1
To
2
2
23. s. e. Trin. Ti
2
Fr
3
Ma
3
On
3
4
Ti
4
To
4
5
19. s. e. Trin. On
5
Fr
5
Ma
6
To
6
6
Ti
7
Fr
7
7
2. s. i advent
On
8
8
Ma
8
To
9
9
24. s. e. Trin. Ti
9
Fr
10
Ma
10
On
10
11
Ti
11
Morten Bisp To
11
12
20. s. e. Trin. On
12
Fr
12
Ma
13
To
13
13
Ti
14
Fr
14
14
3. s. i advent
On
15
15
Ma
15
To
16
16
25. s. e. Trin. Ti
16
Fr
17
Ma
17
On
17
Tamperdag
18
Ti
18
To
18
19
21. s. e. Trin. On
19
Fr
19
Ma
20
To
20
20
Ti
21
Flyttedag Fr
21
21
4. s. i advent
On
22
22
Ma
22
To
23
23
26. s. e. Trin. Ti
23
Fr
24
Ma
24
On
24
25
Ti
25
To
25
Juledag
26
22. s. e. Trin. On
26
Fr
26
Sct. Stephan
Ma
27
To
27
27
Ti
28
Fr
28
28
S. i jul og nytår
On
29
29
Ma
29
To
30
30
1. s. i advent
Ti
30
Fr
31
On
31

 Tilbage Hjem