Kalender for skudårene:

628, 908, 992, 1076, 1160, 1440, 1524

1608, 1692, 1712

1796, 1864, 1932, 2016, 2168

Kalender06s

Januar

Februar

Marts

Fr

1

Nytår

Ma

1

Ti

1

2

Ti

2

Kyndelmisse

On

2

3

S. e. nytår

On

3

To

3

Ma

4

To

4

Fr

4

Ti

5

Fr

5

5

On

6

Hellig 3 konger

6

6

Midfaste

To

7

7

Faskelavn

Ma

7

Fr

8

Ma

8

Ti

8

9

Ti

9

Hvide tirsdag

On

9

40 Riddere

10

1. s. e. H3k.

On

10

Aske onsdag

To

10

Ma

11

To

11

Fr

11

Ti

12

Fr

12

12

On

13

13

13

5. s. i fasten

To

14

14

1. s. i fasten

Ma

14

Fr

15

Ma

15

Ti

15

16

Ti

16

On

16

17

2. s. e. H3k.

On

17

Tamperdag

To

17

Ma

18

To

18

Fr

18

Ti

19

Fr

19

19

On

20

20

20

Palme søndag

To

21

21

2. s. i fasten

Ma

21

Fr

22

Ma

22

Peders stol

Ti

22

23

Ti

23

On

23

24

Septuagesima

On

24

To

24

Skærtorsdag

Ma

25

To

25

Fr

25

Langfredag, Mariæ b.

Ti

26

Fr

26

26

On

27

27

27

Påskedag

To

28

28

3. s. i fasten

Ma

28

2. påskedag

Fr

29

Ma

29

Ti

29

30

On

30

31

Sexagesima

To

31

Tilbage

 

April

Maj

Juni

Fr

1

1

5. s. e. påske

On

1

2

Ma

2

To

2

3

1. s. e. påske

Ti

3

Fr

3

Ma

4

On

4

4

Ti

5

To

5

Kr. Himmelfart

5

2. s. e. Trin.

On

6

Fr

6

Ma

6

To

7

7

Ti

7

Fr

8

8

6. s. e. påske

On

8

9

Ma

9

To

9

10

2. s. e. påske

Ti

10

Fr

10

Ma

11

On

11

11

Ti

12

To

12

12

3. s. e. Trin.

On

13

Fr

13

Ma

13

To

14

14

Ti

14

Fr

15

15

Pinsedag

On

15

16

Ma

16

2. pinsedag

To

16

17

3. s. e. påske

Ti

17

Fr

17

Ma

18

On

18

Tamperdag

18

Ti

19

Flyttedag

To

19

19

4. s. e. Trin.

On

20

Fr

20

Ma

20

To

21

21

Ti

21

Fr

22

Bededag

22

Trinitatis

On

22

23

Ma

23

To

23

24

4. s. e. påske

Ti

24

Fr

24

Sct. Hans

Ma

25

On

25

25

Ti

26

To

26

Kr. legemfart

26

5. s. e. Trin.

On

27

Fr

27

Ma

27

Syvsoverdag

To

28

28

Ti

28

Fr

29

29

1. s. e. Trin.

On

29

30

Ma

30

To

30

Ti

31

 Tilbage

 

Juli

August

September

Fr

1

Ma

1

To

1

2

Mariæ besøgelse

Ti

2

Fr

2

3

6. s. e. Trin.

On

3

3

Ma

4

To

4

4

15. s. e. Trin.

Ti

5

Fr

5

Ma

5

On

6

6

Ti

6

To

7

7

11. s. e. Trin.

On

7

Fr

8

Ma

8

To

8

9

Ti

9

Fr

9

10

7. s. e. Trin.

On

10

10

Ma

11

To

11

11

16. s. e. Trin.

Ti

12

Fr

12

Ma

12

On

13

13

Ti

13

To

14

14

12. s. e. Trin.

On

14

Fr

15

Ma

15

To

15

16

Ti

16

Fr

16

17

8. s. e. Trin.

On

17

17

Ma

18

To

18

18

17. s. e. Trin.

Ti

19

Fr

19

Ma

19

On

20

20

Ti

20

To

21

21

13. s. e. Trin.

On

21

Tamperdag

Fr

22

Ma

22

To

22

23

Ti

23

Fr

23

24

9. s. e. Trin.

On

24

24

Ma

25

To

25

25

18. s. e. Trin.

Ti

26

Fr

26

Ma

26

On

27

27

Ti

27

To

28

28

14. s. e. Trin.

On

28

Fr

29

Ma

29

To

29

Sct. Michael

30

Ti

30

Fr

30

31

10. s. e. Trin.

On

31

 Tilbage

 

Oktober

November

December

1

Ti

1

Alle Helgen

To

1

2

19. s. e. Trin.

On

2

Fr

2

Ma

3

To

3

3

Ti

4

Fr

4

4

2. s. i advent

On

5

5

Ma

5

To

6

6

24. s. e. Trin.

Ti

6

Fr

7

Ma

7

On

7

8

Ti

8

To

8

9

20. s. e. Trin.

On

9

Fr

9

Ma

10

To

10

10

Ti

11

Fr

11

Morten Bisp

11

3. s. i advent

On

12

12

Ma

12

To

13

13

25. s. e. Trin.

Ti

13

Fr

14

Ma

14

On

14

Tamperdag

15

Ti

15

To

15

16

21. s. e. Trin.

On

16

Fr

16

Ma

17

To

17

17

Ti

18

Flyttedag

Fr

18

18

4. s. i advent

On

19

19

Ma

19

To

20

20

26. s. e. Trin.

Ti

20

Fr

21

Ma

21

On

21

22

Ti

22

To

22

23

22. s. e. Trin.

On

23

Fr

23

Ma

24

To

24

24

Ti

25

Fr

25

25

Juledag

On

26

26

Ma

26

Sct. Stephan

To

27

27

1. s. i advent

Ti

27

Fr

28

Ma

28

On

28

29

Ti

29

To

29

30

23. s. e. Trin.

On

30

Fr

30

Ma

31

31

 Tilbage Hjem